INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 L'Ajuntament informa desfavorablement les noves línies elèctriques aèries d'alta tensió que GESA vol instal·lar entre Artà i Capdepera
 Molts dels propietaris afectats també han al·legat en contra del projecte

01/09/2002

batlia

L'Ajuntament d'Artà ha al·legat en contra del projecte de dues noves línies aèries d'alta tensió a 66KV que GESA pretén instal·lar des de l'actual subestació d'Artà fins a Capdepera. La demanda de més subministrament a la punta de llevant així com la baixa qualitat del subministrament elèctric que actualment es dóna per part de l'empresa subministradora ha fet que aquesta presentàs aquest projecte a la Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria del Govern perquè aquesta l'informi i, a la vegada, en faci la informació pública i el sotmeti als respectius ajuntaments perquè n'emetin, si de cas, els seus informes. Tot i que les dues línies es pretenen tramitar com d'utilitat pública i sense dubtar que faci falta més subministrament, ja fa temps que els batles de Capdepera i d'Artà s'han oposat perquè aquestes noves instal·lacions se facin aèries i demanen que els projectes s'executin de forma soterrada. A mitjan mes de juliol el projecte fou tramés als ajuntament d'Artà i de Capdepera, que ja hi han al·legat en contra, com sembla que també ho han fet molts dels propietaris de les finques rústiques afectades als quals també s'ha notificat la tramitació d'aquest projecte.

L'Ajuntament d'Artà, a les seves normes urbanístiques, no permet ni la instal·lació ni la substitució de noves línies de cap tipus, elèctriques i telefòniques, que no siguin soterrades, per la qual cosa ha al·legat en contra d'aquest projecte. En aquest mateix sentit, el mes de novembre de l'any passat ja s'aprovà una moció, per unanimitat de tots els grups polítics, en la que es corfirmava la postura municipal, cosa que l'ajuntament de Capdepera també ha fet fa poques setmanes.

Per la seva part, l'empresa GESA-Endesa justifica que les noves línies són molt necessàries i que els costos derivats del seu soterrament són molts elevats i no està disposada a assumir-los sense la participació de les administracions. La pol·lèmica està servida i els ànims dels propietaris afectats pels nous traçats d'allò més alterats.