INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 L’ajuntament asfaltarà i condicionarà diferents carrers del municipi
 També s’arreglaran dos camins rurals.

05/06/2013

Batlia

Des de fa temps, diferents carrers, camins i vies del municipi estan en molt mal estat i requerien d’una actuació contundent, ja que només reparacions puntuals no garantien la solució al problema. És per això que es va plantejar una actuació important per aconseguir asfaltar uns quants carrers i camins que estan en un estat deplorable i que, a més, suporten una gran quantitat de trànsit rodat. També, s’ha aprofitat l’ocasió per embellir altres zones del poble.

Concretament se reasfaltaran parcialment els carrers Gran Via, Santa Margalida, Montserrat Blanes, Margalida Esplugues, Rafel Blanes, Grec, Costa i Llobera, Tren i Parres a Artà. A la Colònia de Sant Pere es farà la mateixa operació als carrers Sant Mateu, Mollet i els camins de s’Estanyol i Can Pillo. També a Artà es reasfaltaran els camins de Ses Païsses i de Carrossa. Per acabar, el carrer Estel i l’esplanada de l’església s’asfaltaran amb un tipus de paviment diferent que també suposarà l’embelliment per peatonalitzar-los, el que durà implícita una petita modificació viària a la zona de l’ajuntament i de l’església.

Aquestes obres s’han pogut realitzar gràcies a la disponibilitat econòmica del consistori i a la generació de crèdit d’ingressos afectats pels ingressos de les infraccions urbanístiques. El preu de les obres és de 175.000 euros i es pagaran sense haver d’augmentar ni un cèntim el deute de l’ajuntament.