INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 ACORD DELS BATLES DE LA COMARCA DE LLEVANT RESPECTE A LA RESOLUCIÓ DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS SOBRE LA SUSPENSIÓ DEL PROJECTE FERROVIARI EN EL LLEVANT DE MALLORCA
 

01/05/2013

Batlia

En el transcurs d'una reunió duita a terme aquest divendres a l'Ajuntament de Manacor, en la qual han participat la totalitat de batles afectats per les obres del projecte ferroviari en el Llevant de Mallorca (en el cas de Capdepera ha assistit a la reunió la regidora de Transports, Carme Riera), s'ha acordat el següent:
Els batles de Manacor, Sant Llorenç, Son Servera, Artà i Capdepera volen manifestar el seu malestar i rebuig per la resolució que adoptà divendres passat el Consell de Govern referent a descartar de manera definitiva la continuació de les obres del projecte ferroviari entre Manacor i Artà. Els batles manifesten el seu desacord amb aquesta decisió política, alhora que es consideren menyspreats pel Govern, ja que en cap moment no han estat ni consultats ni tampoc informats sobre aquesta decisió que afecta directament els seus municipis i ciutadans.
Els batles representats en aquest escrit demanen, amb caràcter d'urgència, una reunió amb el president del Govern de les Illes Balears, per tal de tractar aquesta decisió. Els batles manifesten la necessitat de tenir i conèixer tota la informació necessària sobre la resolució adoptada en aquest sentit, ja que són molts els ciutadans que recorren a l'Ajuntament per fer consultes i no se'ls pot donar cap tipus de resposta a causa de la manca d'informació que hem obtingut els ajuntaments per part del Govern. Els batles volen recordar que són molts els veïnats afectats per les obres del projecte, i tenen la necessitat i l'obligació de ser degudament informats davant la nova situació creada.
Els batles insisteixen en la necessitat de demanar al Govern una solució urgent davant el greus prejudicis socials i econòmics que la no execució del projecte ferroviari del Llevant ocasionarà als municipis afectats, de manera especial al municipi de Son Servera, ja que deixa el seu Ajuntament, i també molts de veïnats afectats, davant una situació insostenible i injustificable.
Els batles dels municipis afectats pel projecte ferroviari del Llevant de Mallorca reafirmen el seu interès i demanen el compliment del Pla Director Sectorial de Transport de les Illes Balears, que aprovà el Parlament de les Illes Balears.