INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 Què és Transparència Internacional?
 L’Ajuntament d’Artà publica els ítems obligatoris del qüestionari de Transparència Internacional

25/04/2013

Batlia

A partir d’avui, es poden trobar els ítems obligatoris de Transparència Internacional (a partir d’ara, TI) de l’Ajuntament d’Artà a l’apartat de transparència de la pàgina web i la intenció municipal és que, al llarg de l’any, també es publiquin els 71 indicadors restants.

Què és TI?

TI és l’única organització no governamental, a escala universal, que es dedica a combatre la corrupció i que congrega la societat civil, el sector privat i els governs en una vasta coalició global.

De manera molt resumida, es pot dir que Transparència Internacional aborda les diferents facetes de la corrupció, tant a l’interior dels països com en el pla de les relacions econòmiques, comercials i polítiques internacionals. El propòsit de TI és comprendre i enfrontar els dos rostres de la corrupció: qui corromp i qui permet ser corromput.

A grans trets, TI impulsa campanyes de conscienciació sobre els efectes de la corrupció; promou l’adopció de reformes polítiques i l’establiment de convencions internacionals sobre la matèria; i encoratja a adherir-se a aquestes convencions i després observa si els governs, les corporacions i les empreses posen en pràctica aquests acords. Així mateix, TI actua per procurar una major transparència i perquè es materialitzi el principi de rendició de comptes. Amb aquesta finalitat, TI en supervisa l’acompliment d’algunes institucions claus i exerceix pressió perquè les reformes que siguin necessàries s’adoptin des d’un punt de vista no-partidista.

Cal esmentar que TI no denuncia casos individuals de corrupció (tasca reservada a d’altres sectors), sinó que, per contra, orienta els seus esforços en una perspectiva d’èxits sustentables a llarg termini i, per això, dóna molta importància a la prevenció i a la reforma dels sistemes.

Per més informació de TI, es pot visitar la seva pàgina web http://www.transparencia.org.es/

Enllaç