INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 L'Ajuntament posa en marxa el registre d'animals potencialment perillosos
 En compliment de la llei

10/08/2002

batlia

En un ban signat dia 24 de juliol, el batle, Montserrat Santandreu, fa saber que "en compliment de l'article 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, i d'acord amb els requisits exigits en l'article 3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, tots els propietaris d'animals potencialment perillosos hauran d'inscriure'ls en el registre d'animals potencialment perillosos de l'Ajuntament d'Artà (art. 6, llei 50/1999) i comptar amb la llicència administrativa i la certificació d'inscripció pertinents.

Així mateix, es recorda que els animals potencialment perillosos, quan es trobin en llocs o espais públics, hauran de dur un morral apropiat i anar conduïts i controlats amb una cadena o corretja no extensible de menys de dos metres, sense que es puguidur més d'un animal per persona (art. 8 punts 2 i 3, RD 287/2002)