INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 RESOLUCIÓ DE BATLIA PER LA QUAL ES DECLARA DOL OFICIAL PER LA MORT DE LA SRA. MARGALIDA PERELLÓ TOUS
 

01/02/2013

Batlia

 

Com a testimoni del dolor del poble d'Artà per la mort de la veïna del municipi la Sra. Margalida Perelló Tous,


 

RESOLC

 

PRIMER. Declarar dol oficial des de les 0 hores del dia 2 fins a les 24 hores del dia 4, del present mes de febrer, durant els quals les banderes, en tots els edificis municipals, onejaran a mitja asta.


SEGON. Mostrar la condolença i solidaritat d'aquest Ajuntament i de tots els veïns d'Artà a la família de la Sra. Margalida Perelló Tous.


TERCER. Suspendre tots els actes oficials durant aquest tres dies de dol.

 

Ho mana i signa el Sr. Batle, D. Jaume Alzamora Riera, a Artà, 1 de febrer de 2013; del que, com a Secretari acctal., dono fe.

 

 

Vist i Plau El Secretari acctal.,

El Batle,

 

 

Signat: Jaume Alzamora Riera Signat: Francesc Font Molinas