INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 L'Ajuntament demana la consolidació del servei de transport públic per a la Colònia
 \N

06/07/2002

batlia

El batle d'Artà va mantenir una reunió amb Joaquín Rodríguez, director general de Transports, per tal d'arribar a un acord per a la consolidació del transport públic entre la Colònia de Sant Pere i Artà. El batle ja havia expressat la seva insatisfacció a Joaquín Rodríguez en una carta que li va adreçar a finals de mes passat, on l'assabentava de les deficiències de transport que pateixen els ciutadans i estadans del nucli de la Colònia respecte d'Artà. En la reunió, el batle li va comentar que, una vegada que ha finalitzat el curs escolars, l'empresa concessionària ha deixat d'oferir aquest servei de manera continuada i ho fa de manera intermitent, amb el desconcert conseqüent per part de la població que utilitza aquest servei.

Del resultat de la reunió, el batle va comentar que la direcció general havia tingut una actitud molt receptiva, que aquest servei entre Artà i la Colònia de Sant Pere està contemplat en el futur Pla Director de Transports de Balears (que, a més, aquests serveis enllaçaran amb les freqüències d'Artà a Palma i amb les del futur tren de Manacor). Malgrat això, les negociacions amb l'empresa concessionària (que en té l'exclusiva del servei fins el 2020 per haver-li estat concedida per l'anterior govern) no podran concretar-se fins el proper mes de setembre.