INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 El Govern balear apuja el cànon de sanejament d’aigües
 

30/01/2013

Regidoria d'hisenda

 

El Govern balear ha modificat l’article 8 de la Llei reguladora del cànon de sanejament d’aigües mitjançant l’aprovació de la Llei de pressupostos generals de la comunitat autònoma per a l’any 2013. Aquesta modificació suposa, d’una banda, l’augment de la quota variable amb caràcter general, que passarà a ser de 0,286479 euros per metre cúbic; i, d’una altra banda, introdueix un sistema de tarifes progressives segons el consum d’aigua en el cas d’habitatges i establiments hotelers. En aquest darrer cas, i d’acord amb els blocs establerts en aquesta normativa, a un habitatge que consumeixi entre 0 i 12 metres cúbics, se li aplicarà la quota bàsica de 0,277866 euros per metre cúbic; i, a un que en consumeixi més de 12, se li aplicarà la tarifa bàsica fins als 12 metres cúbics i, a partir d’aquí, les tarifes progressives establertes per a cada tram segons els metres cúbics consumits.

Val a dir que aquest canvi introduït pel Govern suposarà un increment en l’import de la taxa per subministrament d’aigua, ja que aquestes modificacions s’hauran de reflectir en els rebuts bimensuals.