INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ja està obert el període per demanar el fraccionament dels impostos municipals
 El termini s’acaba dia 15 de febrer

29/01/2013

Batlia

Davant la impossibilitat de molts de ciutadans de poder fer front al pagament dels impostos municipals d’un sol cop, l’ajuntament facilita que es pugui fer a través d’un fraccionament, que serà trimestral. Aquesta opció es facilita a l’impost de Béns Immobles i a la taxa de recollida i tractament de fems que tenen el pagament voluntari a l’octubre i l’abril respectivament. En cap cas, el fraccionament suposa cap tipus de recàrrec ni d’interès addicional.

 

Perquè un ciutadà o ciutadana es pugui acollir a aquesta opció, ho ha de sol·licitar expressament, quedant prorrogat automàticament per a l’exercici següent sempre que el contribuient no hi manifesti la seva renúncia. A més, és necessari, per poder optar-hi, que no hi hagi deutes executius amb l’ajuntament. El termini per poder fer la sol·licitud s’acaba el proper 15 de febrer.