INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 L’ajuntament d’Artà procedirà a la consulta en web per temes ordinaris
 S’intentarà que decisions quotidianes puguin ser preses amb l’opinió dels ciutadans.

20/11/2012

Batlia

Un ajuntament ha de prendre diàriament decisions que afecten a la gestió diària. I per escollir la millor opció i de la manera més consensuada i ampla possible, des de l’equip de govern s’ha decidit consultar habitualment als ciutadans i ciutadanes que voluntàriament, i a través de la pàgina web, vulguin participar en les resolucions municipals. El compromís de l’equip de govern és plantejar una pregunta quinzenal, amb diferents opcions de resposta, sobre temes quotidians de la institució municipal. Igualment es compromet a que l’opció escollida sigui la que s’executi en aquell àmbit en què s’ha consultat a la ciutadania. Aquesta mesura és una passa més per tal que la ciutadania pugui participar de les decisions municipals.

La primera pregunta serà sobre el destí dels diners que l’ajuntament s’haurà estalviat amb motiu de la vaga del passat 14 de novembre. Es tracta que els ciutadans opinin sobre a quines partides es destinaran els diners dels treballadors que feren vaga. Per això es proposen vàries alternatives com ara serveis socials, amortitzar deute, enllumenat de nadal, adquisició de fons per la biblioteca o per l’escola de música.

La ciutadania tendrà deu dies per opinar i un cop acabat el termini, se procedirà a l’execució de l’opció més votada.