INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 L’Ajuntament d’Artà aplicarà la màxima cobertura prevista per la llei en les baixes per incapacitat laboral transitòria dels seus empleats
 Aquest acord és fruit de la negociació amb els representants sindicals del personal municipal

16/10/2012

Batlia

L’Ajuntament d’Artà aplicarà la màxima cobertura prevista pel Reial decret llei 20/2012 en el cas de les baixes per incapacitat laboral transitòria (ILT) dels empleats municipals, gràcies a l’acord a què han arribat la corporació i els representants sindicals.

 

Aquest acord suposa que, a partir d’ara, l’Ajuntament complementarà les prestacions econòmiques en la situació d’incapacitat temporal del seu personal funcionari i laboral inclòs en el règim de la Seguretat Social dins dels límits que determina el reial decret esmentat. Això vol dir que, en els cas de baixes derivades de contingències comunes, l’Ajuntament complementarà el 50 per cent de les retribucions durant els 3 primers dies; el 75 per cent, del quart al vintè; i a partir del vint-i-unè, l’equivalent al 100 per cent.

 

A més, l’acord també estableix  la cobertura del 100 per cent de les retribucions en els casos de malalties derivades de contingències professionals, hospitalització, intervenció quirúrgica i malalties greus.