INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 29/05/2012
 

24/05/2012

Secretaria

Us convoc a la pròxima sessió del Ple de l’Ajuntament d’Artà.

Dia: 29/05/2012
Caràcter: ordinari
Hora: 20 hores
Lloc: sala de sessions

Ordre del dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió de dia 24 d'abril de 2012.

2. Aprovació, si s'escau, de la proposta que presenta l'Equip de Govern Municipal (CxI, I.Verds i UIA) relativa al tancament dels hospitals Joan March i Hospital General.

3. Aprovació, si s'escau, de la moció que presenta el grup municipal CxI referent al transport aeri.

4. Aprovació, si s'escau, de la moció que presenta el grup municipal PSOE sobre la decisió del Govern de les Illes Balears de reduir els horaris d'Atenció Primària.

5. Aprovació, si s'escau, de la moció que presenta el grup municipal PSOE sobre el Pla de voluntariat de l'Ajuntament d'Artà.

6. Aprovació, si s'escau, de la moció que presenta el grup municipal PSOE sobre el Reial decret llei de mesures urgents en matèria sanitària del Govern d'Espanya.

7. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes d'abril de 2012.

8. Precs i Preguntes.
El batle

Jaume Alzamora Riera
Artà, 24 de maig de 2012