INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple extraordinari urgent de 30 de març de 2012
 

29/03/2012

Secretaria

ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ

Dia: 30/03/2012

Caràcter: extraordinari i urgent

Hora: 18:00

Lloc: sala de sessions

Ordre del dia:

1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió.

2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de no cobrament per part dels regidors de la dieta per assistència al Ple de 30 de març de 2012.

3. Aprovació, si s’escau, del Pla d’ajustament de l’Ajuntament d’Artà previst en el Reial decret llei 4/2012, de 24 de Febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.