INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari març 2012
 

22/03/2012

Secretaria

ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ


Dia: 27/03/2012
Caràcter: ordinari
Hora: 18:00
Lloc: sala de sessions


Ordre del dia:

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 28 de febrer de 2012.

2. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Artà per donar suport a la iniciativa de la plataforma Moviment per la Llengua.

3. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’adhesió del municipi d’Artà al Consell de Coordinació de les Policies Locals Sud i Est de Mallorca.

4. Aprovació, si s’escau, de la correcció de la proposta de modificació de l’Ordenança núm. 13, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’us públic, indústries ambulants i rodatge cinematogràfic, aprovada pel Ple de 28 de febrer de 2012..

5. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit per crèdit extraordinari núm. 3/2012.

6. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acompliment, de fraccionament i ajornament, de la Sentència del Procediment Ordinari núm. 239/06.

7. Aprovació, si s’escau, de la proposta de nomenament de Manuel Galán Massanet com a membre del Patronat de la Fundació del Teatre Municipal d’Artà.

8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal CxI en contra de la pujada d’imposts, a favor de la corresponsabilitat fiscal i de més liquidat.

9. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal PSOE contra les retallades en educació pel Govern Balear.

10. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal PSOE per signatura i pagament, prèvia justificació, de conveni de patrocini de l’Ajuntament d’Artà a favor dels clubs esportius dins el Pla de Dinamització Turística.

11. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de febrer de 2012.

12. Precs i preguntes.