INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 31/01/2012
 

27/01/2012

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 31 de gener de 2012, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:1. Aprovació, si s’escau, de les actes de la sessió de dia 25 d’octubre i 29 de novembre de 2011.

2. Ratificació, si s’escau, de l'acord de la Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2011, referent a l'Addenda al conveni de col•laboració signat entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament d'Artà en data 30 de juliol de 1984 en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvament.

3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta l'Equip de Govern Municipal per garantir el dret a l'avortament pel Sistema Públic de Salut.

4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta l'Equip de Govern Municipal referent a reemetre les sèries i les pel•lícules estrangeres en català, a IB3.

5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta l'Equip de Govern en relació a la Taxa pel tractament de residus urbans a Mallorca prevista per a l'any 2013.

6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta l'Equip de Govern Municipal referent a instar el batle d'Artà a la remissió d'una carta a la consellera executiva de Medi Ambient del Consell de Mallorca, en relació amb la finalització de la pròrroga del Conveni d'encomanda de gestió de recollida selectiva de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers.

7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el Grup Socialista, referent als serveis de l’Hospital de Manacor.

8. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit 1/2012.

9. Aprovació, si s’escau, de l’expedient extrajudicial de crèdit.


10. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i desembre de 2011 i de dia 9 de gener de 2012.

11. Precs i preguntes.

El batle,

Artà, 26 de gener de 2012