INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 29/11/2011
 

24/11/2011

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 29 de novembre de 2011, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 28 de setembre de 2011.

2. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 27 d’octubre de 2011 referent als nomenaments dels membres de les meses electorals de les Eleccions Generals 2011.

3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten tots els grups polítics municipals (UIA, I.Verds, CxI , PSOE i PP) per sol•licitar a l’IMAS i a la Conselleria de Benestar Social i Família, del Govern de les Illes Balears, la consolidació del finançament de l’Associació Estel de Llevant.

4. Aprovació, si s’escau, del Reglament Municipal pel qual es regula l’estacionament en superfície amb limitació horària.

5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten l’Equip de Govern i el Grup Socialista amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere.

6. Aprovació, si s’escau de la Moció que presenten tots els grups polítics municipals (UIA, I.Verds, CxI , PSOE i PP) per sol•licitar la incorporació de la ronda entre la carretera comarcal MA-15 i la MA-3333, a la zona urbana de sa Clota.

7. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit per suplement de crèdit 20/2011.

8. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes d’octubre de 2011.

9. Precs i preguntes.

El batle,


Artà, 24 de novembre de 2011