INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Bases que han de regir la convocatòria de subvencions ordinàries a entitats esportives sense finalitat de lucre per a l’any 2011
 

17/11/2011

Batlia

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2011, adoptà l’acord que copiat literalment diu:
‘13. Bases que han de regir la convocatòria de subvencions ordinàries a entitats esportives sense finalitat de lucre per a l’any 2011
Vistes les bases que han de regir la convocatòria de subvencions ordinàries a entitats esportives sense finalitat de lucre per a l’any 2011, les quals es reprodueixen a continuació:”
Boib núm 172 17/11/2011