INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 25 octubre 2011
 

25/10/2011

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 25 d’octubre de 2011, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 11 d’agost de 2011.2. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 13 d’octubre de 2011 referent a la sol•licitud d’inclusió d’obres en el POS 2012.3. Donar compte al Ple de l’informe d’avaluació del compliment anual del Pla de sanejament a l’empar del Reial decret llei 5/2009, de 24 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per a facilitar a les Entitats Locals el sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms.4. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de setembre de 2011.5. Precs i preguntes.

El batle,Artà, 20 d’octubre de 2011