INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 31/08/2011 Nou llistat provisional de la BORSA DE TREBALL DE PROFESSORS DE MÚSICA
 

31/08/2011

Secretaria

Llistat provisional (per ordre de puntuació dels mèrits) de la borsa de treball de PROFESSORS DE MÚSICA per tal de cobrir les possibles vacants i substitucions de la plantilla de personal de l’ajuntament d’Artà


Diligència del Tribunal qualificador en data de 31 d’agost de 2011.

Ateses les errades observades en les llistes provisional i definitiva publicades en data de 12 i 22 d’agost de 2011, respectivament, atès que cap òrgan de govern d’aquesta corporació ha acordat l’aprovació de l’esmentada llista, el Tribunal procedeix a esmenar les errades i tornar a publicar la llista provisional de valoració de mèrits i concedir un termini de tres dies hàbils, comptadors a partir del següent de la seva publicació, per presentar al•legacions


Especialitat de Llenguatge Musical
1. 18982589E (3 punts)
2. 20438185V (2,58 punts)
3. 20029637H (2,5 punts)
4. 73563794L (2,5 punts)
5. 73575230R (2,5 punts)
6. 29198069Y (2 punts)
7. 46541758Q (2 punts)

Especialitat de Piano
1. 42976632M (10 punts)
2. 41742675K (5,67 punts)
3. 29198069Y (2,8 punts)
4. 20843763J (0,15 punts)

Especialitat de Violí
1. 73575230R (6,65 punts)
2. 40537106C (3,08 punts)

Especialitat de baix, harmonia, educació de l’oïda i combo

Especialitat de Guitarra elèctrica
1. 42999253V (1,66 punts)

Especialitat de Flauta Travessera
1. 37341260R (15 punts)

Especialitat de Cant
1. 78202708V (2,52 punts)
2. 46541758Q (2 punts)

Especialitat de Vent metall
1. 37337029W (7,1 punts)
2. 20029637H (5,36 punts)
3. 48571637F (5 punts)
4. Y0339406D (3,65 punts)
5. 48309669D (3,6 punts)
6. 20438185V (2,58 punts)

Especialitat de Clarinet
1. 33414286R (5,23 punts)
2. 20843763J (5,15 punts)
3. 48578573C (2,86 punts)

Especialitat de Guitarra clàssica

Especialitat de Saxofon
1. 44802760W (5,75 punts)
2. 20834856F (3,74 punts)
3. 73563794L (2,97 punts)

Especialitat de Percussió
1. 41515448B (3,76 punts)

Especialitat de Violoncel
1. 24395632S (5,31 punts)
2. 44512173C (5 punts)


El president del TribunalBartomeu Ginard Palou