INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 FESTES DE SANT ROC 2011
 

16/08/2011

Secretaria

PROGRAMA DE FESTES SANT ROC 2011 (
versió completa
)Dime c res 10. a les 20,30 Gimcana a la Plaça deJ'E'gla,ia.

Dijous 11 , a les 20,30, Futbol Sala, casats contra fa-drins i a continuació, casades contra fadrines . Lloc:

Poliesporti u Cap Farrubt.

Divendres 12, a lea 20h. Tómbola Parroquial a

l'Escoleta.

A les 21h sopar a la fresca a la P. de l'Església . Actua-

ci6d'un Grup musical.

De les 21h a les 03h XXII Voleibol Platja Nocturn 4X4.Dissabte 13, a les 20h Tómbola

A les 23h Verbena. Actuaran Marisa Roja. i Rafel

Aguiló (Balear ic Duo) i RenouDiumenge 14, a lea 9h sortida en canoes. Trajecte:Club Nautic - Caló. Berenar ¡ tomada al Club.

A les 19h . A la Plaça de l'Església, pintada de camise-

tes. Els participants han de dur les camisetes, que han

de ser de color bl anc.

A les 21h. Pa ella a benefici de la Parroquia , lloc: P. de

l'Església,Dilluns 15, a les 18h, Festa d'Escuma i Bo tl - Boti ,

lloc: Plaça den Fasol.

A les 20, 15, Concert a cà rrec de Miquel Fuster

( Mosca) al piano i d'Antoni Llitera s tenal", lloc : Esglé•

sia de Sa Colònia.Dimarts 16, a tes 22h. BaU de Bo L A càrr ec de

l'agrupa ciò Artà BaUa i Canta, lloc: P. Esglêsia

Dimecres 17, a les 22h, Curt metratge: Nin vud ú

¡ la filosofia de la futilitat , lloc: Centro Cultural.Dijous 18, a les 22h Curt me tratge: Aukuko i Tro-

bada . lIoc: Centro Cultural.Divendres 19, de 20,30 a 22,30h ElCposiciò

d'escultures d'Antoni lIaneras, lloc: subterrani

Bar Es Mollet,Dissabte 20, a les 21,30, Sopar per a Socis del

Club Nàutic, lloc : ElCplanad a d'Es Po rt. Eta socis

que vulguin p articipar en el sopar poden apuntar-

se en les oficines del Club fi n s a les 18h de dijous,

18 d'agosLAQUESTES FESTES DE SANT ROC 2011

HAN ESTAT ORGANITZADES CONJUNTA-

MENT PER TOTES LES ASSOCIACIONS

CíVIQUES DE LA COLÒNIA DE SANT

PERE AMB LA COL,LABORACIÓ DE

L'AJUNTAMENT D'ARTÀ