INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Llistat definitiu persones admeses i excloses borsa professors música
 

02/08/2011

Secretaria

LLISTA DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES PER FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL DE PROFESSORS DE MÚSICA PER COBRIR LES POSSIBLES VACANTS I SUBSTITUCIONS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL, CONVOCADA PER DECRET DE BATLIA DE 28 DE JUNY DE 2011 I PUBLICADA EN EL BOIB DE DIA 7 DE JULIOL DE 2011

PERSONES ADMESES

71765334 K Pendent de la prova de català

45837144 F Pendent de la prova de català

48578573 C

48571637 F

37657202 S Pendent de la prova de català

42999253 V Pendent de la prova de català

37341260 R

40537106 C Pendent de la prova de català

78202708 V Pendent de la prova de català

41515448 B

29198069 Y

20438185 V

37337029 W

20029637 H

73576308 K Pendent de la prova de català

20843763 J

85077059 J Pendent de la prova de català

41742675 K

24395632 S

20834856 F

73563794 L

73575230 R

46541758 Q Pendent de la prova de català

70353543 Q Pendent de la prova de català

42976632 M

44802760 W

24383921 B Pendent de la prova de català

48309669 D

33414286 R

44512173 CPERSONES EXCLOSES

08943120 F No presenta la totalitat de la documentació requerida i no la presenta confrontada

74246262 P No presenta la documentació confrontada

41522804 F No acredita l’equivalència del títol presentat

43126335 R No acredita l’equivalència del títol presentat

18982589 E No presenta la titulació requerida

X9970074 B No presenta la titulació requerida

X1003958 P No presenta la titulació requerida

Y0339406 D No presenta la titulació requerida

La prova de nivell C1 de coneixements de llengua catalana (C1) serà dimecres 3 d’agost de 2011, a les 9.30 h, a la sala de plens de l’Ajuntament d’Artà.
Artà, 2 d’agost de 2011La secretària

Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza