INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Llista provisional de persones admeses i excloses a la borsa de músics de 2011
 

28/07/2011

Secretaria

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES PER FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL DE PROFESSORS DE MÚSICA PER COBRIR LES POSSIBLES VACANTS I SUBSTITUCIONS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL, CONVOCADA PER DECRET DE BATLIA DE 28 DE JUNY DE 2011 I PUBLICADA EN EL BOIB DE DIA 7 DE JULIOL DE 2011


PERSONES ADMESES
71765334 K Pendent de la prova de català
37657202 S Pendent de la prova de català
42999253 V Pendent de la prova de català
37341260 R
40537106 C Pendent de la prova de català
78202708 V Pendent de la prova de català
41515448 B
29198069 Y
20438185 V
37337029 W
20029637 H
73576308 K Pendent de la prova de català
20843763 J
85077059 J Pendent de la prova de català
41742675 K
24395632 S
20834856 F
73563794 L
73575230 R
46541758 Q Pendent de la prova de català
70353543 Q Pendent de la prova de català
42976632 M
44802760 W
24383921 B Pendent de la prova de català
48309669 D
33414286 R
44512173 C

PERSONES EXCLOSES
08943120 F No presenta la totalitat de la documentació requerida i no la presenta confrontada
74246262 P No presenta la documentació confrontada
41522804 F No acredita l’equivalència del títol presentat
43126335 R No acredita l’equivalència del títol presentat
18982589 E No presenta la titulació requerida
X9970074 B No presenta la titulació requerida
X1003958 P No presenta la titulació requerida
40339406 D No presenta la titulació requerida
24383921 B Presenta la documentació fora de termini


La prova de nivell C1 de coneixements de llengua catalana (C1) serà dimecres 3 d’agost de 2011, a les 9.30 h, a la sala de plens de l’Ajuntament d’Artà.

El termini per esmenar errors és de 3 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista.


Artà, 28 de juliol de 2011

La secretària


Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza