INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple
 

21/07/2011

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 26 de juliol de 2011, a les 20 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, del compte corrent de crèdit 2/2011.

2. Aprovació, si s’escau, de la dedicació i retribucions del batle.

3. Aprovació, si s’escau, de la dedicació i retribucions del primer tinent de batle.

4. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta l’Equip de Govern referent a “Iniciar tots els tràmits necessaris, d'acord a la legislació vigent, per tal d'adequar els Registres de les Declaracions de Béns patrimonials i les causes de possible incompatibilitat i d'activitats de tots els membres de la Corporació a la modificació operada per la Llei del Sòl estatal 8/2007 de 28 de maig, de forma que es possibiliti la publicació de les esmentades Declaracions a la pàgina web de l'Ajuntament”.
5. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta l’Equip de Govern per a instar el Govern de l’Estat a modificar la Llei hipotecària a fi de regular la dació en pagament i adoptar les mesures necessàries per a evitar els desnonaments per motius econòmics.
6. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenten els grups municipals UIA, I.Verds, PSOE i CxI, relativa al rebuig del tancament de Radio Televisió de Mallorca.

7. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de juny i juliol de 2011.

8. Precs i preguntes.

El batle,Artà, 21 de juliol de 2011