INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 LLISTAT PROVISIONAL ASPIRANTS PER A LA PLAÇA DE NETEJADOR DE CAMINS RURALS
 

14/07/2011

Secretaria

LLISTAT PROVISIONAL DE LES PUNTUACIONS OBTINGUDES PELS ASPIRANTS DE LA CONVOCATÒRIA PER CONTRACTAR UNA PERSONA PER NETEJAR CAMINS RURALS EN ELS TERMES D’ARTÀ, CAPDEPERA I SON SERVERA, MITJANÇANT UN CONTRACTE D’OBRA DE DURACIÓ DETERMINADA
POSICIÓ DNI TOTAL
1 78.207.835 S 10
2 41.572.062 E 6,95
3 37.339.773 D 5,175
4 37.342.550 A 5,10
5 43.220.037 R 5
6 78.203.586 K 5
7 78.207.931 L 5
8 37.342.206 G 5
9 18.218.018 V 5
10 42.953.343 S 5
11 43.054.080 N 5
12 18.227.275 M 1,725
13 41.516.440 Z 1,2
14 78.196.366 T 0,30
15 18.218.300 T 0,30
16 78.203.581 Q 0,175
17 18.216.952 D 0Aquesta llista s’exposa al públic durant el termini de 3 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà d’aquesta publicació, per presentar les reclamacions que es considerin oportunes. Transcorregut aquest termini, i en cas de no haver-se’n presentat, aquesta llista esdevindrà definitiva.


Artà, 14 de juliol de 2011