INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 RESULTAT DE LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE CATALÀ (NIVELL A2) PER A LA CONTRACTACIÓ D'UNA PERSONA PER NETEJAR CAMINS RURALS EN EL TERME MUNICIPAL D'ARTÀ, CAPDEPERA I SON SERVERA
 

05/07/2011

Secretaria

CONVOCATÒRIA PER CONTRACTAR UNA PERSONA PER NETEJAR CAMINS RURALS EN ELS TERMES DE CAPDEPERA, SON SERVERA I ARTÀ, MITJANÇANT UN CONTRACTE D’OBRA DE DURACIÓ DETERMINADA

RESULTATS DE LA PROVA DE NIVELL BÀSIC (A2) DE LLENGUA CATALANA:
DNI Qualificació
18216952D APTE
18218018V APTE
18218300T APTE
18227275M APTE
31637309G NO APTE
37339773D APTE
37342550A APTE
42953343S APTE
43054080N APTE
43220037R APTE
78196366T APTE
78203581Q APTE
78203586K APTE

NO S’HAN PRESENTAT A LA PROVA:
DNI
18218549L
37340040T
41400110H
78212300H


Artà, 5 de juliol de 2011