INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple extraordinari
 

27/06/2011

Secretaria

Us convoc a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dijous 30 de juny 2011, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:1. Periodicitat de les sessions plenàries.

2. Creació de les comissions informatives.

3. Nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col•legiats i institucions en les quals ha de ser representada.

4. Dedicació i retribució de batle.

5. Dedicació i retribució dels regidors.

6. Decisions adoptades per la batlia sobre:

- nomenament dels tinents de batle
- composició de la Junta de Govern Local
- delegació dels regidors
- delegació de la batlia a la Colònia de Sant Pere


El batle,
Artà, 24 de juny de 2011