INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban per contractar una persona per netejar camins rurals
 

23/06/2011

Secretaria

JAUME ALZAMORA RIERA,
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER


Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar una persona per netejar camins rurals en els termes d’Artà, Capdepera i Son Servera, mitjançant un contracte d’obra de duració determinada.

Funcions del lloc de feina:
• Maneig de maquinària agrícola, especialment de tractor amb màquina desbrossadora, per netejar camins rurals.

Requisits:
• Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
• Estar en possessió del carnet de conduir B.
• Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell A2 de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent).

Es valorarà:
• Coneixements de mecànica i manteniment de maquinària agrícola.
• Formació en seguretat i salut en el treball.
• Cursos de formació relacionats amb el lloc de feina.
• Experiència acreditada en un lloc de feina igual i/o similar.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:

• Del 23 de juny al 30 de juny de 2011, a les oficines de l’Ajuntament (fins a les 13 hores)
• Juntament amb la sol•licitud, s’ha de presentar el currículum i s’han d’acreditar els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació complementària), mitjançant la presentació dels documents justificatius originals o mitjançant una còpia confrontada dels originals.

PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA:

• La prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquest nivell de coneixements) tendrà lloc dia 4 de juliol de 2011, a les 9 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament.

Per a més informació, telefoneu al 971 82 95 95.

Artà, 23 de juny de 2011