INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 LLISTAT DEFINITIU DE LA BORSA DE TREBALL DE DIRECTORS PER AL PROGRAMA VIU L'ESPORT
 

15/06/2011

Secretaria

Llistat definitiu (per ordre de puntuació dels mèrits) de la borsa de treball de DIRECTORS DE TEMPS LLIURE per dur a terme el programa “VIU L’ESPORT” de l’ajuntament d’Artà
Diligència del Tribunal qualificador de la borsa de treball de directors de temps lliure per dur a terme el programa “VIU L’ESPORT” de l’ajuntament d’Artà per la qual fa públic el llistat definitiu de valoració de mèrits

Vist que durant els tres dies hàbils de termini estipulats per a la presentació d’al•legacions no se n’han presentat, es procedeix a elevar a definitiu el llistat provisional de valoració de mèrits:

1. Melis Tous, Toni (6,55 punts)
2. Cànaves Bauçà, Aina (4,02 punts)
3. Parra Julià, Francisco (2 punts)
4. Genovart Bonnín, Miquel (1,5 punts)

Artà, 14 de juny de 2011

El president del Tribunal


Bartomeu Tous Tous