INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 06/06/11. BORSA DE MONITORS DE TEMPS LLIURE- Llista definitiva d'admesos
 

06/06/2011

Secretaria

RESOLUCIÓ MITJANÇANT LA QUAL ES PUBLICA LA LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES PER A LA CONFECCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE MONITORS DE TEMPS LLIURE (amb caràcter subsidiari de la borsa de monitors de temps lliure creada en data 13 d’octubre de 2010).Fets

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol•licituds per prendre part en el procés selectiu convocat per aquest Ajuntament per confeccionar una borsa de treball de monitors de temps lliure, les bases del qual es publicaren en el BOIB núm 70 de 12 de maig de 2011, i després d’examinar les sol•licituds presentades

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en aquest procés selectiu.

ADMESOS
DNI Llinatges Nom

41573244P AMER FERRAGUT CATALINA
41520184D AYALA GINARD FRANCISCA MARIA
41571438L CABRER ADROVER JORDI
41584482E CANTÓ CAMPINS CLARA
41536058J CANTÓ CAMPINS INÈS
41519272V CANYELLES DURAN CATALINA MARIA
41535034R CRUZ BERNAT Mª ANTÒNIA
78217279Y CURSACH CARRIÓ Mª ANTÒNIA
41519865N DANÚS NICOLAU CATALINA THOMÀS
41539776M ESTELRICH COSTA MARIA DE LES NEUS
41521461K FEBRER GOMILA CATALINA
41521636N FERNÁNDEZ CALZADO ALBERTO
41539471E FERRAGUT PIRIS NEUS
41539632E FERRER BOTELLAS JOAN LLUÍS
41539915Y GALMÉS GALMÉS CRISTINA
41521002E GAMUNDÍ RIBOT APOLONIA
41516098V GENOVART BONNIN MIGUEL
41536787Y GILI RIERA CATALINA
41521702D GINARD PASCUAL ISABEL Mª
41521633D GINARD PAYERAS ANTÒNIA
41536915L GIRART PONS CATALINA
41522090Y JAUME MORA PERE ALBERT
41515275E LECHÓN FLAQUER Mª ANTONIA
41537467L LLITERAS LONGAS MARIA
41538158C LLULL LLULL MARGARIDA
41537170K LUENGO PALACIOS MARTA
41521677F MARTÍ SANSÓ ISABEL ANTÒNIA
41536437R MASCARÓ SANCHO MIQUEL
47710716E MUÑOZ MARTÏNEZ MARIA
41538580M PARRA JULIÀ FRANCISCO
41518219E PONT ROSSELLÓ ÁNGELA
41574026P REYES PELÁEZ ROCÍO
41518574D RIERA ARROM MARGARIDA
41524342G RIOS SANCHO Mª ANTÒNIA
41522952V ROSSELLÓ VILLALONGA M. MERCÉ
41536220Z SANCHO VIVES CRISTINA
41539916 F SANCHO MARTÍNEZ Mª ISABEL
41572710A SERRAT FONT JOAN
41522675Q TORRES FLAQUER MARGARIDA
41571241Y
41535333R VALLE FONT
VINCENT TUR ANTONIO JOSE
ELISABET

EXCLOSOS : cap2.- . Com que totes les persones aspirants han acreditat el nivell de català exigit a les bases, no hi haurà prova de català.

Artà, 6 de juny de 2011


El batle


Rafel Gili Sastre