INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 BAN de contractació de personal per a la RESIDÈNCIA DE PERSONES MAJORS
 

17/05/2011

Secretaria

RAFAEL GILI SASTRE,
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER


Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar una persona per treballar a la Residència de Persones Majors, per una durada de tres mesos en torn de nit, que acrediti un dels títols següents: tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria; amb la qualificació professional d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials; o tècnic/a en atenció sociosanitària.

Requisits:

• Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
• Acreditació d’un dels títols següents:
- tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria;
- tècnic/a en atenció sociosanitària; o
- amb qualificació professional d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
• Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell B2 de la DG de Política Lingüística o equivalent).
• DNI.
• Carnet de conduir.

Es valorarà:

• Experiència en un lloc de feina igual o similar.
• Formació específica.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:

• Del 17 al 25 de maig de 2011, a les oficines de l’Ajuntament.
• Juntament amb la sol•licitud, s’ha de presentar el currículum i s’han d’acreditar els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació específica), mitjançant la presentació dels documents justificatius originals o mitjançant una còpia confrontada dels originals.

Per a més informació, telefonau al 971 83 51 87 o al 971 83 65 61 (demanau per la directora o pel gerent).


Artà, 16 de maig de 2011