INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple extraordinari i urgent
 

16/05/2011

Secretaria

Us convoc a la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimecres 18 de maig de 2011, a les 9.15 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió.

2. Actualització, si s’escau, de l’inventari de béns municipals a data de 31 de desembre de 2008.

3. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de dia 26 d’abril de 2011, referent als nomenaments dels membres de les meses electorals de les eleccions locals, al Parlament de la comunitat autònoma i als consells insulars.

El batle,

Artà, 16 de maig de 2011