INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Llistat provisional mèrits treballador social
 

18/04/2011

Secretaria

LLISTAT PROVISIONAL DE PUNTUACIÓ DE LA FASE DE CONCURS DE LA CONVOCATÒRIA DE LA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL INTERÍ DE TREBALLADOR/A SOCIAL DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ.
1.- Isabel Negre Galmés ( 1’835 punts )

2.- Patricia Castro Hinojosa ( 1’034 punts )

3.- Sofia Gil Gallego ( 1’02 punts )

4.- Francisca del Pilar Caldentey Quetglas ( 0’75 punts )
El termini per fer al•legacions és de tres dies hàbils a partir de l’endemà d’aquesta publicació.


Artà, a 18 d’abril de 2011
La Presidenta, La vocal,

Assumpció Matamalas Morey Joana Ferragut Fiol