INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Borsa de la categoria de TREBALLADOR SOCIAL. Anunci de la data de la prova pràctica
 

13/04/2011

Secretaria


DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR, DE LA CATEGORIA DE TREBALLADOR SOCIAL, PER LA QUE ES PUBLICA LA DATA DE LA PROVA PRÀCTICA


El Tribunal qualificador del procés selectiu per a la creació d’una borsa de la categoria de treball social (Boib num 42 de 22/03/2011) fa públic:


El dia, lloc i hora de realització de la prova pràctica (base sisena de la convocatòria), que s’efectuarà,

Dia: dilluns 18 d’abril de 2011
Hora: 9 hores
Lloc: edifici municipal Ses Escoles (ctra. de Sant Salvador, s/n)Artà 12 d’abril de 2011


LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL EL SECRETARI
Assumpció Matamalas Morey Francesc Font Molinas