INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple extraordinari i urgent
 

06/04/2011

Secretaria

Us convoc a la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dilluns 11 d’abril de 2011, a les 12 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió.

2. Adjudicació, si s’escau, del contracte de gestió de servei públic, modalitat de concessió amb realització d’obra prèvia i dotació d’equipament del centre esportiu Es Pujols d’Artà.

3. Declaració de nul•litat de ple dret, si s’escau, de l’acord de Ple de data 12 d’abril de 2007 d’aprovació de la plantilla de personal pel que respecte a la plaça de gerent del teatre, funcionari de carrera.

4. Adhesió, si s’escau, al Pacte de Batles.
El batle,

Artà, 6 d’abril de 2011