INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban Cens Electoral
 

04/04/2011

Secretaria

RAFAEL GILI SASTRE,
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER
Que des del 4 a l’11 d’abril estaran exposades en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament les llistes del Cens Electoral.

Es poden presentar reclamacions en aquestes oficines únicament durant el període d’exposició al públic.


Per a més informació, telefonau al 971 82 95 95.


Artà, 4 d’abril de 2011