INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari
 

25/03/2011

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 29 de març de 2011, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de les actes dels dies 30 de març de 2010 i 10 de març de 2011.

2. Aprovació, si s’escau, del Reglament del servei de menjar a domicili de l’Ajuntament d’Artà.

3. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació del Reglament de règim intern de la Residència de Persones Majors Posada dels Olors i normes de convivència del centre.

4. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’adhesió a la sol•licitud d’implantació del Grau Superior d’Instal•lacions Electrotècniques i Automatitzades a l’institut d’Educació Secundària Na Camel•la de Manacor.

5. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificacions de crèdit per suplement de crèdit núm. 3/2011.

6. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificacions de crèdit per crèdit extraordinari núm. 4/2011.

7. Aprovació, si s’escau, del reconeixement extrajudicial de crèdits.

8. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pels grups municipals UM, PSOE, UIA i EV-ERC, a favor del no tancament de Ràdio i Televisió de Mallorca.

9. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de febrer de 2011 referent a la felicitació als agents de Policia Local Pere Llaneras Sureda, Salvador Ramírez Requena i José Francisco Corral Nadal.

10. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de gener i febrer de 2011.

11. Precs i preguntes.

El batle,Artà, 24 de març de 2011