INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 Nous serveis de socorrisme i salvament per a la platja de la Colònia
 \N

15/06/2002

batlia

Des del passat dilluns, dia 24 de juny, la platja de la Colònia compta amb dues al·lotes que, durant aquest estiu, desenvoluparan tasques de vigilància a la platja de la Colònia. Es tracta d'Estefanía Laíz Sansó i d'Emilia Pozo González, les dues socorristes que ha contractat l'Ajuntament després d'acreditar els seus coneixements en la matèria i d'haver-se presentat a la convocatòria pública feta pel consistori perquè es facin càrrec de les tasques de socorrisme i salvamentque puguin sorgir durant la temporada estiuenca. Aquestes dues al·lotes, la presència de les quals serà contínua, els set dies de la setmana durant les hores de més afluència de banyistes, comptaran amb l'equip necessari i imprescindible per afrontar les atencions bàsiques i de primers auxilis que puguin sorgir a la mar. Així, a més d'una farmaciola de primers auxilis, estaran en contacte diari amb l'112, el servei d'emergència del Govern, per comunicar les incidències de la mar i de la platja.

A més d'aquest equip humà, s'instal·larà una marquesina d'informació general, boies, pal amb banderoles d'advertiment i salvavides amb cordes. També disposaran d'una moto aquàtica amb llitera per si sorgeix algun denou mar endins.

Gràcies al conveni que l'Ajuntament d'Artà va subscriure amb les conselleries d'Interior i de Turisme del Govern de les Illes Balears, també s'han instal·lat marquesines petites a les platges de sa Canova, cala Torta i cala Mitjana, amb els corresponents salvavides i un radiotelèfon connectat directament al servei d'emergència 112.