INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple extraordinari i urgent
 

09/03/2011

Secretaria

Us convoc a la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dijous 10 de març de 2011, a les 14 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió.

2. Adjudicació, si s’escau, de la contractació, mitjançant el procediment negociat sense publicitat, del servei públic d’explotació del bar del Camp de Futbol Ses Pesqueres.

El batle,

Artà, 8 de març de 2011