INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 ANUNCI DE SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA
 

10/12/2010

Secretaria

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA DEL 'PROJECTE BÀSIC DEL MODIFICAT NÚM. 1 DEL PROJECTE DE REOBERTURA DE LA LÍNIA FERROVIÀRIA 'ENLLAÇ-ARTÀ'. FASE II. MANACOR-ARTÀ. TRAM I, TRAM II i TRAM III.


A partir del dia 4 de desembre de 2010 i fins el proper dia 14 de gener de 2011, es troba a EXPOSICIÓ PÚBLICA a les oficines de l’Ajuntament d’Artà, el 'PROJECTE BÀSIC DEL MODIFICAT NÚM. 1 DEL PROJECTE DE REOBERTURA DE LA LÍNIA FERROVIÀRIA “ENLLAÇ-ARTÀ”, per tal de poder consultar el projecte i presentar possibles al•legacions.

També es posa en coneixement dels afectats i interessats, que el proper dia 17-12-2010, des de les 9 h i fins a les 14 h, es desplaçarà a les oficines de l’ajuntament d’Artà, personal tècnic dels Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), per donar informació i per resoldre els possibles dubtes sobre la informació pública del projecte i expropiació.