INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari de 30 de novembre de 2010
 

26/11/2010

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 30 de novembre de 2010, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de les actes dels dies 25 de maig, 15 de juny i 29 de juny de 2010.

2. Aprovació, si s’escau, de la declaració institucional sobre violacions dels drets humans al Sàhara Occidental.

3. Aprovació, si s’escau, la moció presentada per tots els grups municipals de l’Ajuntament d’Artà amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere.

4. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 25 d’octubre de 2010, respecte del contracte de confirming.

5. Aprovació, si s’escau, dels plecs de condicions administratives i tècniques que han de regir el procediment obert per adjudicar el contracte de gestió de servei públic, modalitat de concessió amb realització d’obra prèvia i dotació d’equipament del centre esportiu Es Pujols d’Artà.

6. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup Unió Independents d’Artà sobre la inseguretat ciutadana.

7. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per Els Verds-Esquerra d’Artà, sobre l’exempció de pagament i reclamació de les quantitats devengades en concepte de cànon digital.

8. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per Els Verds-Esquerra d’Artà, sobre instar la presidenta de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, Maria Lluïsa Dubon Petrus, a resoldre l’adaptació de les NS d’Artà al PTM i aprovació de les NS d’Artà, amb la urgent resolució del punt que es va deixar en suspens, relatiu al sector “Molí d’en Regalat” del nucli de la Colònia de Sant Pere.

9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de setembre i octubre de 2010.

10. Precs i preguntes.

El batle,

Artà, 25 de novembre de 2010