INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Convocatòria del Ple ordinari de 28 de setembre de 2010
 

23/09/2010

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 28 de setembre de 2010, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:1. Aprovació, si s’escau, del nomenament d’un conseller general que representi l’Ajuntament d’Artà a l’Assemblea General de Sa Nostra.

2. Aprovació, si s’escau, de les al•legacions presentades per diverses empreses respecte a l’acord del Ple de 29 de setembre de 2009, referent a les obres del Teatre d’Artà.

3. Aprovació, si s’escau, del pronunciament de l’Ajuntament d’Artà referent al recurs interposat per Maria Magdalena i per Jaime Sansó Ferrer, contra l'acord de la CIOTUPH de data 28 de maig de 2010, relatiu a l'aprovació definitiva de la revisió i adaptació al Pla Territorial de Mallorca de les Normes Subsidiàries de planejament del terme municipal d'Artà.

4. Aprovació, si s’escau, del pronunciament de l’Ajuntament d’Artà referent al recurs interposat per Mateu Llodrà Sansaloni, Rosa Llodrà Sansaloni, Tomàs Orell Serra i Maria Danús Rayó, contra l'acord de la CIOTUPH de data 28 de maig de 2010, relatiu a l'aprovació definitiva de la revisió i adaptació al Pla Territorial de Mallorca de les Normes Subsidiàries de planejament del terme municipal d'Artà.

5. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenten tots els grups municipals de l’Ajuntament d’Artà per al manteniment de les bonificacions del 50 per cent al transport aeri i marítim.

6. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenten els grups municipals d’Unió Independents d’Artà i Els Verds/Esquerra d’Artà per evitar l’expulsió de l’Ajuntament d’Artà de la Xarxa Balear de Sostenibilitat.

7. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de juliol i agost de 2010.

8. Precs i preguntes.


La batlessa accidental,

Artà, 23 de setembre de 2010