INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari
 

23/07/2010

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 27 de juliol de 2010, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:1. Aprovació, si s’escau, del concert d’un compte corrent de crèdit per atendre necessitats transitòries de Tresoreria.

2. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament d’Artà pel que fa al personal adscrit al Centre de Dia.

3. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 28 de juny de 2010, referent a la designació de les festes locals per l’any 2011.

4. Aprovació, si s’escau, del Pla Municipal de Serveis Socials.

5. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de maig i juny de 2010.

6. Precs i preguntes.
El batle,


Artà, 22 de juliol de 2010