INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple 25/05/2010
 

20/05/2010

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 25 de maig de 2010, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:1. Aprovació, si s’escau, de les actes de dia 26 de gener i 28 d’abril de 2010.

2. Aprovació, si s’escau, de les modificacions del Reglament d’ús del Poliesportiu Municipal.

3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 6/2010.

4. Aprovació, si s’escau, de la devolució de l’aval de l’obra Construcció d’un edifici de planta baixa i planta primer pis destinat a Centre de Dia per a la Tercera Edat, primera fase, a l’empresa Obras y Promociones Comas, SA.

5. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament d’Artà, pel que fa a l’ampliació de la jornada laboral de la plaça d’auxiliar informador, actualment ocupada per Roberto Terán Baiges.

6. Aprovació, si s’escau, de l’Ordenança Reguladora de Creació i funcionament del Registre Electrònic Municipal.

7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals Unió Independents d’Artà i Els Verds-Esquerra d’Artà, sobre el dret a decidir i consultes populars.

8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta Els Verds-Esquerra d’Artà relativa a abandonar la fumigació amb herbicides.

9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de març i abril de 2010.

10. Precs i preguntes.El batle,


Artà, 20 de maig de 2010