INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 llistat definitiu de persones ademses i excloses de la borsa de treball de personal de neteja
 

12/03/2010

Secretaria

LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS I EXCLOSOS DEL PERSONAL QUE S’HA D’INCORPORAR AL BORSÍ DE FEINA DE LA CATEGORIA DE NETEJA DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ


ADMESOS
1. Corraliza García, Ana Maria Carmen (21 punts)
2. García Sosa, Joaquina (20 punts)
3. Girart Gayà, Catalina (18 punts)
4. Garau Sánchez, Micaela (11 punts)
5. Mislata Torres, Virginia (9,8 punts)
6. Viejo Sánchez, Mª Eugenia (8,4 punts)
7. Torrelló Verdera, Francisca (7,6 punts)
8. Calzado Moreno, Juliana (7 punts)
9. Ramírez Caparroz, Bàrbara (3 punts)

EXCLOSOS*
1. Amengual Ferriol, Joana Mª (0 punts)
2. Bautista Tous, Laura (0 punts)
3. Ferrer Carrió, Rafel (0 punts)
4. Raigón Rivas, Daniel (0 punts)
5. Sastre Ibargutxi, Nagore (0 punts)
6. Sureda Barceló, Mª Francisca (0 punts)
7. Vázquez Ortega, Mª Isabel (0 punts)
8. Cursach Nicolau Margalida (0,4 punts)
9. Galmés Pascual, Mª Sebastiana (0,6 punts)
10. Rodríguez Vicens, Ana Maria (0,84 punts)
11. Obrador Caldentey, Mª Antònia (1 punt)
12. Ramírez Laca, Cristina (1,8 punts)
13. Morey Esteva, Catalina (2 punts)

* La base sisena disposa que, una vegada el tribunal hagi iniciat el concurs de mèrits “(...) quedaran exclosos del borsí els aspirants que no hagin obtingut una puntuació IGUAL O SUPERIOR A 3 PUNTS en experiència professional.”
Artà, a 11 de març de 2010El tribunal