INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari de 26 de gener de 2010
 

21/01/2010

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 26 de gener de 2010, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de les actes de dia 28 de juliol, 9 d’octubre i de 30 de novembre de 2009.

2. Aprovació provisional, si s’escau, del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric i Cultural del terme municipal d’Artà. Adaptació al Pla Territorial de Mallorca.

3. Aprovació definitiva, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2010.

4. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per Unió Independents d’Artà per a l’impuls de l’escripturació de la urbanització Montferrutx.

5. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per Unió Independents d’Artà per aclarir els fets denunciats per alguns particulars al Consell de Mallorca sobre les normes subsidiàries.

6. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i desembre de 2009.

7. Precs i preguntes.El batle,


Artà, 21 de gener de 2010