INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple Extraodinari 29 de desembre de 2009
 

28/12/2009

Secretaria


Us convoc a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 29 de desembre de 2009, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:1. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit per suplement de crèdit número 17/2009.

2. Aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost per a l’exercici 2010.
El batle,
Artà, 23 de desembre de 2009