INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Llista d'admesos i d'exclosos al procés selectiu per crear un borsí d'assessor lingüístic
 

09/10/2009

Secretaria

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS AL PROCÉS SELECTIU DE PERSONAL PER CREAR UNA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA D’ASSESSOR LINGÜÍSTIC MITJANÇANT UN CONCURS LLIURE A L’AJUNTAMENT D’ARTÀ
LLISTA D’ADMESOS

Margalida Ribot Mestre 37337038B
LLISTA D’EXCLOSOS

Antònia Torres Bauçà 37339018J (1)


Motius d’exclusió:

1. No presenta la titulació exigida a la base segona d’aquesta convocatoria (llicenciatura en Filologia Catalana).

Artà, 9 d’octubre de 2009