INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple extraordinai i urgent de 9 d'octubre de 2009
 

07/10/2009

Secretaria

Us convoc a la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc divendres 9 d’octubre de 2009, a les 9.30 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió.

2. Adjudicació definitiva si s’escau del contracte d’obres per l’execució de l’obra Ampliació del col•legi públic d’Artà Na Caragol.

3. Aprovació, si s’escau, del projecte i del plec de condicions per dur a terme l’execució de l’obra de Renovació de la xarxa d’abastament, sanejament i dotació de canonades d’aigües pluvials del nucli urbà d’Artà, segona fase.


El batle,

Artà, 7 d’octubre de 2009