INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban contractació de dos monitors de temps lliure
 

08/09/2009

Secretaria

BAN

RAFAEL GILI SASTRE, BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,

FA A SABER

Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar 2 monitors/ores de temps lliure per treballar amb nins i joves de primària i secundària dins el programa socioeducatiu LUDOTECA a Artà i a la Colònia de Sant Pere. El contracte serà a temps parcial de 20 hores setmanals, de l’1 d’octubre de 2009 fins al final de l’obra.

REQUISITS:
- Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
- Títol de monitor de temps lliure.
- Coneixement de la llengua catalana (mínim: nivell B de la JAC o equivalent).
- Carnet B1 i cotxe propi.

ES VALORARÀ:
- Experiència en un lloc de feina similar.
- Formació complementària relacionada amb les tasques a realitzar.
- Diplomatura / llicenciatura en ciències socials.


ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:

- Del 8 de setembre al 22 de setembre, a les oficines de l’Ajuntament.

Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits o una còpia d’aquests si es porten els originals, perquè el funcionari que els rep els pugui confrontar.


PROVA DE CONEIXEMENT DE LA LLENGUA CATALANA:

 Dia 24 de setembre, a les 9 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament d’Artà (1r pis).


Per a més informació, telefonau al 971 83 56 24.

Artà, 8 de setembre de 2009