INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple extraordinari de 30 de juny de 2009
 

26/06/2009

Secretaria

Us convoc a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 30 de juny de 2009, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:1. Aprovació, si s’escau, del compte general del pressupost de 2008.

2. Aprovació, si s’escau, del pla de sanejament per a l’exercici 2009 i futurs.

3. Aprovació, si s’escau, de l’operació d’endeutament segons el RDL 5/2009, de 24 d’abril, de mesures extraordinàries urgents per facilitar a les Entitats Locals el sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms.

4. Aprovació, si s’escau, de la concertació d’una operació de tresoreria.